Oznaczenia przetyczek

Produkowane przez nas przetyczki wg normy PN-G-32000:2011 oznaczamy wg klucza:

xx(W,H)P(N)(L/G)yyy

xxP – Przetyczka wg normy PN-G-32000:2011
xx(W,H) – rozmiar przetyczki
N – przetyczka z drutu nierdzewnego
L – długość
G – gniazda
yyy – długość, bądź ilość gniazd

np.:

12P  – przetyczka DN12,

12PL100 – przetyczka DN12, długość 100mm

10PN  – przetyczka DN10, nierdzewna

10PG4 – przetyczka DN10, 4-gniazdowa

10PNL80 – przetyczka DN10, nierdzewna, długość 80mm

19PNG2  – przetyczka DN19, nierdzewna, 2-gniazdowa

31WP – przetyczka DN31W

51HPNL130 – przetyczka DN51H,  nierdzewna, długość 130mm

Dotychczas produkowane przez nas przetyczki wg normy PN-G-32000:1992r miały oznaczenia wg podobnego klucza:

Pxx(L/G)yyy

P19  – przetyczka DN19,  wg normy PN-G-32000:1992r

P12L100przetyczka DN12, wg normy PN-G-32000:1992r, długość 100mm

P12G2  – przetyczka DN12, wg normy PN-G-32000:1992r,  2-gniazdowa