Drut profilowy

Zajmujemy się obróbką plastyczną drutu profilowego (przekrój kwadratowy, prostokątny) z materiału własnego i powierzonego. Walcujemy zarówno stal „czarną” jak i nierdzewną, z gatunków standardowych i sprężynowych. Mamy możliwość walcowania materiału w kręgach lub też – na życzenie – tniemy materiał na określoną długość.