O Firmie

Firma Hert Sp. z o.o. od 1996 roku we współpracy z firmą F.P.H.U. Bastar zajmuje się produkcją oraz sprzedażą wyrobów metalowych.

Przez wiele lat istnienia na rynku sporo zmieniło się jeśli chodzi o dokładny zakres produkcji, niezmienna pozostała jednak nasza dewiza – zawsze stawiamy na jakość. Jako jedna z nielicznych firm działających w branży górniczej nie ulegliśmy presji konkurencji i nie obniżyliśmy jakości produkowanych na polski rynek wyrobów. Wręcz przeciwnie – stale ją podwyższamy. Dlatego też duża część naszych produktów trafia na rynki obce, gdzie wymagana jest najwyższa jakość, a jedynym kryterium wyboru nie jest najniższa cena.
Od początku swego istnienia firma zajmowała się produkcją m.in. małogabarytowych wyrobów metalowych.

Dokładny zakres naszej produkcji znajduje się w dziale oferta.

Kontrola jakości

Jako, że w naszej firmie jakość stawiamy na pierwszym miejscu – opanowaliśmy sztukę kontroli jakości do poziomu niespotykanego w naszej branży. Świadczyć może o tym brak reklamacji od początku istnienia naszej firmy (czyli od 1996 roku)! Kontrolowany jest właściwie każdy proces produkcyjny. Po przyjęciu materiału na magazyn, sprawdzamy na maszynie wytrzymałościowej zgodność własności materiału z wydanym atestem. Kontrolujemy w ten sposób każdy krąg materiału. Również po obróbce plastycznej, pobieramy próbki z każdej partii i sprawdzamy ją w ten sam sposób. Na każdym etapie produkcyjnym ściśle kontrolujemy wszystkie istotne dla danego elementu wymiary.

Jeśli element wymaga hartowania, po powrocie z hartowni sprawdzamy zgodność wystawionego atestu ze stanem rzeczywistym za pomocą twardościomierza. Jeśli z kolei element wymaga cynkowania itp., po powrocie z cynkowni sprawdzamy średnią grubość powłoki galwanicznej na określonej partii towaru przy użyciu bardzo dokładnego grubościomierza (dokładność +/- 0,1 µm).

Na samym końcu etapu produkcyjnego – sprawdzamy również wagę brutto każdej partii towaru. Tak prowadzona kontrola jakości w naszej firmie sprawia, że jesteśmy czołowym polskim producentem tego typu elementów. Warto również wspomnieć o tym, że spora część naszych wyrobów trafia na rynki obce, na których najważniejszym kryterium wyboru towaru jest jakość.